AkkerlaanSchoten

In de Akkerlaan in Schoten wordt een eengezinswoning gebouwd op een braakliggend terrein. De hoofdambitie van de woning is een rationele structuur te combineren met een coherente ruimtelijkheid. Centraal in de woning wordt een vide geïntroduceerd om doorzichten te creëren en op deze manier contact te maken tussen de verschillende ruimtes. Deze vide bevindt zich onder de dakkapel en het licht kan zich tot in het centerpunt van de woning verspreiden. Verder is de connectie tussen de leef- en buitenruimte primair. Om ten allen tijde de link met de straat te bewaren, wordt een grote raampartij voorzien die uitgeeft op de carport. Aan de achterzijde wordt de gevel dan weer voorzien van een groot vouwraam zodat het contact met de tuin maximaal is.

In de gevel werd gezocht naar een gebalanceerde geveltektoniek, waarbij wordt gewerkt met een pallet van groene tinten in zowel beton als baksteen. Zo is de achtergevel opgebouwd uit een groene genuanceerde wasserstrichsteen die groen gevoegd wordt. De metselwerkvlakken worden gemetst in een halfsteens verband en de horizontale banden worden als speklaag uitgevoerd in staand verband. De dakkapel en carport worden in vezelcementplaten uitgevoerd in de tint van het groene beton. Dit om een consistent materiaalgebruik na te streven.

In the Akkerlaan in Schoten, a single-family dwelling is being built on a piece of wasteland. The main ambition of the house is to combine a rational structure with a coherent spatial quality. In the centre of the house, an atrium is introduced to create views and contact between the different spaces. This void is located under the dormer and allows light to spread into the very centre of the house. Furthermore, the connection between the living and outdoor spaces is primary. In order to maintain the link with the street at all times, a large window section is provided that gives onto the carport. At the rear, the façade will be fitted with a large folding window to ensure maximum contact with the garden.

In the elevations, a balanced façade tactic was sought, working with a palette of green shades in both concrete and brick. The rear façade, for example, is built up of a green, tinted wasserstrich stone that is jointed in green. The masonry surfaces are laid in a half-brick bond and the horizontal bands are laid in a standing bond. The dormer windows and carport are made of fibre cement panels in the same colour as the green concrete. This is in order to pursue a consistent use of materials.