BrechtsebaanSchoten

We voorzien een verkavelingsplan met acht ruime eengezinswoningen die per twee geschakeld worden. De woningen hebben achteraan steeds een grote tuin en op enige afstand wordt voldoende parkeeraangelegenheid voorzien. Deze vormt samen met het groen een buffer naar de straat toe.

Achteraan de tuinen verbindt een poortje de tuinen met een collectief, luchtig en groen binnengebied. Deze doorgangen geven voor de eigenaars de mogelijkheid om hun fietsen privatief in hun tuinbergingen te plaatsen. In het binnengebied wordt een wadi voor infiltratie, een petanqueveld en speelaangelegenheden voor kinderen aangelegd. Het ontwerp hecht heel veel belang aan transparantie, gradatie en kwaliteit van de open ruimte en ruimtelijkheid van het bebouwde.