BredastraatAntwerpen

De Dam als wijk met een turbulente geschiedenis. Historisch geïsoleerd door twee schijnarmen wiens plaats vervangen werd door spoorwegen en een herstelstation voor treinen. Met de introductie van een park en dok zijn de grenzen geëvolueerd en uitnodigend geworden. Hierdoor transformeert de wijk. Grootschaligere woonprojecten in alle vormen en formaten ontpoppen zich naast elkaar.

We evalueerden de wijk grondig en kwamen tot de eenvoudige conclusie dat de typologie die aan de schaal van dergelijke projecten verwijst ,pakhuizen zijn die in de wijk zijn blijven geloven en intact bleven. Gelet op de intrinsieke kwaliteiten van deze typologie en de beeldkwaliteit die het collectieve geheugen prikkelt eren we met ons project het pakhuis. De referentie schrijft zijn eigen regels. Regels die vragen om herbekeken te worden en verder mogen gedijen. Solidariteit met het turbulente maar rijke verleden van de wijk.


The Dam as a neighbourhood with a turbulent history. Historically isolated by two river arms who were replaced by railways and a recovery station for trains. With the introduction of a park and dock, the borders have evolved and become inviting. This started to transform the neighbourhood. Large-scale residential projects in all shapes and sizes turn out to co-exist.

We thoroughly evaluated the neighbourhood and came to the simple conclusion that the typology that refers to the scale of such projects are the warehouses that continued to exist in the neighbourhood and remained intact. In view of the intrinsic qualities of this typology and the image quality that stimulates the collective memory, we are honouring the warehouse with our project. The reference writes its own rules. Rules that ask to be reviewed and then continue to thrive. Solidarity with the turbulent but rich past of the neighbourhood.