Brouwerij De RidderDeurne

Design proposition for the renovation of a former brouwery in Deurne, Antwerpen.


De voormalige stoombrouwerij, gelegen tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat (genoemd naar glasschilder Auguste Stalins) in Deurne, ging in 1928 failliet. In opdracht van AG VESPA werkten wij een projectvoorstel uit om het geheel te renoveren, restaureren en het een nieuwe invulling te geven met respect voor het historische karakter en de erfgoedwaarde. Verleden en toekomst gaan hand in hand en versterken de identiteit van het gebouw. Door de introductie van onder andere een overdekte markthal, buurthuis, restaurant, moestuin,klimzaal, wintertuin, schietclub en fitness zetten we sterk in op sociaal-culturele activiteiten. Zo heeft het project een impact op zijn ruimere omgeving en moedigt het sociale interactie en samenwerking bewust aan.

The former steam brewery, located between Hertstraat and Stalinsstraat (named after glass painter Auguste Stalins) in Deurne, went bankrupt in 1928. Commissioned by AG VESPA, we drew up a project proposal to renovate, restore and give a new lease of life to the property while respecting its historical character and heritage value. Past and future go hand in hand and strengthen the identity of the building. By introducing a covered market hall, community centre, restaurant, vegetable garden, climbing gym, winter garden, shooting club and fitness centre, among other things, we are putting strong emphasis on socio-cultural activities. In this way, the project has an impact on its wider environment and consciously encourages social interaction and cooperation.