CultuurhuisBrakel

Wedstrijdontwerp in samenwerking met Mae Architects and Q-Bus Architecten.

Theatertechnieken: Charcoal Blue

Op een centraal gelegen plek in Brakel krijgen we de kans om een significante bijdrage te leveren aan het stedelijke weefsel en de werking van de gemeente in de vorm van een cultuurhuis.

Het gebouw kent daarom een eenvoudige structuur die op een specifieke manier een relatie aangaat met haar omgeving, maar door haar eenvoud generisch genoeg is om toekomstige transformatie toe te laten en een zeer breed pallet aan mogelijkheden te faciliteren. Zowel de theaterruimte als de foyer kunnen modulair gebruikt worden in verschillende constellaties.

Vanuit stedenbouwkundig perspectief lijkt het opportuun om een volume te ontwerpen dat het bouwblok vervolledigd en de tuinmuur opneemt in het ontwerp. Op deze manier wordt de tuin verder omsloten en wordt de relatie tussen het nieuwe gebouw en de dekennij gelegd aan de hand van de kwalitatieve groene ruimte die als centrale tuin optreedt. Het bouwblok wordt vervolledigd en de tuinmuur biedt perspectieven op de centrale tuin en de rivier vanuit de straat. De rivier is een prachtig element op de site. Vanuit de straat wordt aan de hand van een bank in de tuinmuur een momentum geframed. Wij trachten deze mooie geste kracht bij te zetten door de rivier als schakelpunt tussen stad en gebouw en tussen de verschillende functies te maken. Op deze manier wordt de rivier gehuldigd. Door de positie van het nieuwe gebouw creëren we een centrale tuin en kunnen we het groen maximaal bewaren. Het cultuurhuis en de nieuwe functie van de toekomstige dekennij krijgen op die manier een relatie met elkaar. De dekennij blijft een vrijstaand volume en wordt op deze manier gerespecteerd in haar autonomiteit.