FabriekstraatBrussel

Het project betreft een renovatie van een bestaand, karaktervol gebouw dat dateert uit 1936. Na een hevige brand liep het gebouw de nodige schade op waarna het leeg kwam te staan. WV Architecten tracht het gebouw terug tot zijn oorspronkelijke glorie te brengen door de gevel grondig te restaureren en de oorspronkelijke elementen te bewaren en waar nodig te herstellen. Door het behoud en de renovatie van het bestaande gevelbeeld, wordt de bebouwing harmonieus opgenomen in het straatbeeld.

De voorgevel wordt gematerialiseerd door een donker bruine gevelsteen waar het schrijnwerk bestaat uit wit houten schrijnwerk. De plint is opgebouwd uit een bepleisterd linteel en bordeaux geglazuurde tegels waarbij de inkomdeuren en schrijnwerk hier in donkergroen worden voorzien. Voor het interieur worden hoogwaardige materialen en detailleringen voorgesteld die de geest van het gebouw bewaren. De interbellum filosofie leeft verder in de acht wooneenheden. Er is hier sprake van een ontmoeting tussen het heden en geschiedenis, traditie en cultuur.

The project concerns the renovation of an existing building with character dating back to 1936. After a severe fire, the building suffered the inevitable damage, after which it became vacant. WV Architects is trying to bring the building back to its original glory by thoroughly restoring the façade and preserving and, where necessary, restoring the original elements. By preserving and renovating the existing facade, the building is harmoniously incorporated into the streetscape.

The façade is materialised by a dark brown brick with white wooden joinery. The plinth is made up of plastered lintel and bordeaux-glazed tiles, with the entrance doors and joinery in dark green. For the interior, high-quality materials and details are proposed that preserve the spirit of the building. The interbellum philosophy lives on in the eight residential units. There is a meeting here between the present and history, tradition and culture.