Festin Deli - LiègeTraiteur Festin Deli in Liège

Festin Deli Liège – Privé opdracht

We ontwierpen en bouwden het interieur van Festin Deli in Luik. De bestaande terrazzo tegel wordt ontleed aan de hand van zijn kleuren die als basiskleuren voor de verdere inrichting werden gebruikt. Een lambrisering in de groene vulkleur en een beige bekroning die de compacte ruimte een duidelijke geleding geven. De spiegels die in samenspraak met de grote raampartijen een verruiming bieden aan de ruimtelijkheid en een toog die het spel van vlakken doorbreekt.

Festin Deli Liège – Private Commision

We designed and built the interior of Festin Deli in Liège. The existing terrazzo tile is dissected according to its colours, which were used as base colours for the rest of the interior. A panelling in the green filler colour and a beige crown that give the compact space a clear articulation. Mirrors that, in combinations with the large windows, offer a widening of the spaciousness and a bar that breaks up the interplay of surfaces.