Harensesteenweg Office WoestijnvisVilvoorde

In het groot kantoorcomplex Woestijnvis in Vilvoorde wordt een gedeelte geherstructureerd. Doorheen de jaren is er stelselmatig getracht om het geheel gefaceteerd vorm te geven. Hierdoor is er weinig consistentie terug te vinden. We zoeken aan de hand van kleine ingrepen naar een toolbox om doorheen de tijd een coherente manier van werken te kunnen bewerkstelligen. Aan de hand van een modulair kastensysteem met zeven types worden ruimtes gescheiden en ontstaan nieuwe niches voor informele contacten. De diversiteit vergroot en is aanpasbaar aan de constant evoluerende noden van de gebruiker.

A part of the large office complex Woestijnvis in Vilvoorde is being restructured. Throughout the years, there has been a systematic attempt to give the whole complex a faceted form. Because of this, little consistency can be found. We are seeking, by means of small interventions, to create a toolbox in order to achieve a coherent way of working over time. By means of a modular cupboard system with seven types, spaces are separated and new niches for informal contacts are created. The diversity increases and is adaptable to the constantly evolving needs of the user.