HideoutPas De Calais

Woning Frankrijk - Privé Opdracht

Op een heuvelrug in de buurt van de monding van de Somme ontwierpen we een ecologische woning met een helder plan. De architectuurtaal ontstaat vanuit het bouwen en de logica van de materialen. De woning wordt integraal gebouwd met duurzame materialen. Een houten structuur met massieve buitenwanden in hempcrete wordt met een leempleister afgewerkt. Vloerisolatie met schelpen en glasgranulaten dragen de leemstenen invulwanden. De houten daken worden geïsoleerd met hennep en het houten schrijnwerk krijgt performante beglazing. Het open plan met de centrale patio zorgen voor een heldere sequens van binnen en buitenruimtes en vergroten de leesbaarheid van het geheel. Er wordt enkel gewerkt met hernieuwbare energie en de tuin wordt aangelegd als voedselbos zodat de bewoners en gebruikers van de woning naast maximaal energiearm te leven ook hun voedsel kunnen halen vanop eigen grond.

House in France - Private Commision

On a ridge near the Somme, we designed an ecological house with a clear plan. The architectural language arises from building and the logic of its specific materials. The house is integrally built with sustainable materials. A wooden structure with solid outer walls in hempcrete is finished with a loam plaster. Floor insulation with shells and glass granules support the loam brick infill walls. The wooden roofs will be insulated with hemp and the wooden windows will have high-performance glazing. The open plan with the central patio creates a clear sequence of indoor and outdoor spaces and increases the legibility of the whole. Only renewable energy will be used and the garden will be laid out as a food forest so that the residents and users of the house, in addition to living with as little energy as possible, can also obtain their food from their own land.

Images: Filippo Bolognese