Kruikstraat Office WV ArchitectenAntwerpen

Het project omvat de functiewijziging van twee wooneenheden naar twee kantoren, waaronder ons eigen kantoor, WV Architecten. De betonstructuur van de bestaande situatie blijft behouden aangezien deze voor een grote flexibiliteit zorgt. Beide kantoren zijn ontworpen met een plan dat ze als doorzon typologieën voorziet wat een grote meerwaarde creëert naar daglichttoetreding aangezien ze dus dubbelzijdig georiënteerd zijn. Verder beschikt elk kantoor over een overdekt buitenterras en een gedeelde daktuin van 250m². Hoewel de panden onafhankelijk van elkaar fungeren, bestaat de mogelijkheid om via een plooibare scheidingsmuur beide met elkaar te verenigen moest dat nuttig blijken in de toekomst of aangaande georganiseerde evenementen.

The project comprises the change of function of two residential units into two offices, including our own office, WV Architects. The concrete structure of the existing situation is maintained as it provides great flexibility. Both offices are designed with a plan that provides them as a double sided typology, which creates a great added value in terms of daylight admission since they are oriented on two sides. Furthermore, each office has a covered outdoor terrace and a shared roof garden of 250m². Although the buildings function independently of each other, there is the possibility of using a folding dividing wall to connect the two if it should prove useful in the future or for joined events.