NosestraatAntwerpen

De vroegere meisjesschool van de Sint-Paulusparochie werd in de late jaren 80 reeds omgevormd tot meergezinswonin­gen waarbij de beeldtaal en structuur grotendeels bewaard zijn gebleven. Zo telt het gebouw drie bouwlagen en zes tra­veeën onder een plat dak met houten kroonlijst. De sokkel en het portaal zijn voorzien van een blauwe hardsteen en ook het geel baksteenmetselwerk in kruisverband met grijze ho­rizontale accenten is en blijft toonaangevend in het straat­beeld. Boven de ramen zijn de authentieke ijzeren I-balken met rozetten te bewonderen. Aan de achtergevel werd des­tijds echter veel minder aandacht besteed, wat maakt dat hier de grootste interventies gebeuren.

De introductie van Engelse koeren zorgt voor daglicht in het souterrain, waardoor de appartementen op het gelijkvloers de ruimtelijke kwaliteit van een duplex krijgen. De duplex-ty­pologie komt herhaaldelijk terug en zorgt voor een dynamiek in het gebouw en het programma aan de voorgevel. De pas­serrellen zorgen ervoor dat de circulatie plots ook een soci­ale dimensie krijgt. Binnenkomen in je appartement kan gepaard gaan met een ontmoeting met de buren. Dit zorgt voor een levendige achtergevel die het binnengebied oplaadt.

The former girls' school of St Paul's parish was transformed into multi-family houses in the late 1980s, whereby the visual language and structure have largely been preserved. The building has three storeys and six bays under a flat roof with a wooden cornice. The plinth and the entrance have a blue hardstone finish. While the yellow brick masonry in a cross bond with grey horizontal accents is, and will continue to be, a prominent feature of the street scene. Above the windows, authentic iron I-beams with rosettes can be admired. However, much less attention was paid to the rear façade at the time, which is why the biggest interventions took place here.

The introduction of English courtyards provides daylight in the basement, giving the ground-floor flats the spatial quality of a duplex. The duplex typology recurs repeatedly and creates a dynamic in the building and the programme on the façade. The footbridges suddenly give the circulation a social dimension as well. Entering your flat can be accompanied by a meeting with the neighbours. This creates a lively rear façade that charges the inner area.