Oude DorpsstraatBeveren

Het project betreft de nieuwbouw van 14 appartementen met een achterliggende semi-ondergrondse parking en een collectieve relictentuin. Deze laatste is momenteel ingericht met moestuintjes voor de bewoners, maar kan evenzeer worden voorzien van speelaangelegenheden voor kinderen en zitbanken.

Het gebouw kent een typeplan waarbij telkens twee wooneenheden rondom een compacte kern zijn opgesteld, beide zijn een doorzontypologie, dit is een grote meerwaarde naar wooncomfort aangezien de wooneenheden dubbelzijdig georiënteerd zijn. Het ontwerp zet in op een ruime variatie aan appartementen om zo een voldoende grote mix aan bewoners aan te spreken. Zo is de penthouseverdieping voldoende ruim om het wooncomfort te garanderen voor een groot gezin.

Het basismateriaal voor de gevel is een handvorm gevelsteen met kleurschakeringen in geel en licht beige. Het schrijnwerk en de borstweringen zijn uitgevoerd in wit gemoffelde aluminium. Een licht grijze betonnen plint wordt zowel aan de voor als achtergevel voorzien. De voordeur bevat een gedetailleerde betonnen omlijsting, refererend naar de typerende blauwe hardsteen portieken die de buurt in Vrasene kenmerkt.

The project concerns the new construction of 14 flats with a semi-underground car park behind them and a collective relic garden. The latter is currently laid out with vegetable gardens for the residents, but can also be equipped with play areas for children and benches.

The building has a type plan in which two residential units are arranged around a compact core, both of which are of the double-oriented typology variety, which is a great added value in terms of living comfort. The design focuses on a wide variety of flats in order to appeal to a sufficiently large mix of residents. The penthouse floor, for example, is sufficiently spacious to guarantee living comfort for a large family.

The basic material for the façade is a hand-shaped brick with shades of yellow and light beige. The window frames and parapets are made of white powder-coated aluminium. A light grey concrete plinth is provided on both the front and rear façades. The front door contains a detailed concrete frame, referring to the typical blue stone porches that characterise the Vrasene neighbourhood.