PloegsebaanBrasschaat

Het plan wordt opgevat als een samenkomst van drie volumes die door middel van open, gesloten en overdekte ruimtes een subtiele overgang genereren tussen het interieur en het exterieur. De relatie met de tuin is zorgvuldig bedacht waarbij doorzichten en doorgangen een prominente speler zijn doorheen het project. Zo zorgt de nabijheid van buren voor een volledig gesloten zijde aan de noordkant waarbij een toegangsdeur naar de fietsenstalling onzichtbaar in de gevel wordt verwerkt. De leefruimte richt zich tot het zuidwesten, waarbij een zeer groot hoekraam natuurlijk daglicht binnenbrengt en zichten genereert naar de tuin en het terras toe. Naast de leefruimte wordt een sauna voorzien.

Er wordt gewerkt met een houtskeletbouw die bekleed wordt met donkergroen gebeitst of geteerd hout. Dit zorgt voor de duurzaamheid van het hout. De raamkaders worden in lichtkleurig hout uitgevoerd. Binnen wordt het interieur eveneens volledig opgevat uit hout en multiplex in een lichte kleur om een warme alsook lichte sfeer te verkrijgen.

The plan is conceived as a junction of three volumes that generate a subtle transition between the interior and the exterior by means of open, closed and covered spaces. The relationship with the garden is carefully conceived, with views and passages playing a prominent role throughout the project. For example, the proximity of neighbours creates a completely closed side on the north side where an access door to the bicycle shed is invisibly incorporated into the façade. The living space faces southwest, with a very large corner window bringing in natural light and generating views towards the garden and terrace. Next to the living space, a sauna is added.

A wood frame construction will be used, clad in dark green stained or tarred wood. This ensures the durability of the wood. The window frames will be made of light-coloured wood. Inside, the interior is also entirely made of wood and plywood in a light colour to create a warm and light atmosphere.