Van VaerenberghstraatBerchem

Oud Berchem wordt gekenmerkt door sociale en culturele diversiteit die zich uit in de gevarieerde bebouwde omgeving. De statige herenwoningen nemen in delen van de wijk nog de bovenhand en etaleren een rijkdom aan detail. We ontwerpen een compacte meergezinswoning in de Van Vaerenbergstraat die aansluiting zoekt bij de bouwmethodiek, detaillering en materialiteit van de herenhuizen.

Om het gebouw correct in te bedden in de schaal van zijn directe omgeving krijgt de gevel een driedeling door de introductie van een asymmetrisch geplaatste erker. Hierdoor wordt de schaal van de rijwoningen geïntroduceerd en sluit het geheel aan bij de korrel van de buurt. De materialiteit en uiterlijke verschijningsvorm ontstaan uit een onderzoek naar de schoonheid van het detail van de omgeving en ontstaat door fragmentarische verwijzingen en associaties.


Oud Berchem is characterized by social and cultural diversity that manifests itself in the varied built environment. The stately mansions occupy the upper hand in parts of the neighbourhood and display a wealth of detail. We are designing a compact multi-family home in the Van Vaerenbergstraat that seeks to connect with the building method, detailing and materiality of the mansions. In order to embed the building correctly in the scale of its immediate surroundings, the façade is given a triple division by the introduction of an asymmetrically placed bay window. This introduces the scale of the mansions and connects the whole to the grain of the neighbourhood. The materiality and outward appearance arise from a study of the beauty of the detail of the environment and is created by fragmentary references and associations.