Victor JacobsleiBerchem

In de mooiste straat van Oud Berchem wordt een voormalige dierenartsenpraktijk terug omgevormd naar een statige herenwoning. Aan de hand van gelijkaardige referenties wordt verwezen naar de materialiteit van de oorspronkelijke staat. De achterbouw wordt een geabstraheerde interpretatie van de architectuur van de straat. Door de entre-sol te supprimeren krijgt de woning een kwalitatieve buitenruimte.

In the most beautiful street of Oud Berchem, a former veterinary practice is transformed back into a stately mansion. On the basis of similar references, reference is made to the materiality of the original state. The back side of the mansion becomes an abstract interpretation of the architecture of the street. By erasing the entre-sol the house gets a qualitative outdoor space.